Iva

JAK MŮŽE JEDNOTLIVEC PŘISPĚT K MÍRU VE SVĚTĚ


Možná si řeknete, že jednotlivec nic nezmůže. Já si to ale nemyslím. Mám za to, že je potřeba začít od sebe, zkusit v sobě nastolit vnitřní mír. A když se nám toto podaří, můžeme ho pak předávat dál – našemu okolí.

Jednou z cest k nastolení vnitřního míru je jednoduché cvičení, které vychází z jógy. Taková meditace na vnitřní světlo.

Vyčleníme si na ní zpočátku 10 minut, postupně můžeme přidávat podle toho, jak nám to naše mysl a tělo umožní. Důležité  je odhodlání začít pracovat na sobě.

Meditaci na vnitřní světlo je dobré praktikovat buď ráno, než se zapojíme do běžných aktivit nebo večer před spaním.

Sedneme si tak, abychom měli záda rovně, vyrovnáme páteř. Můžeme sedět buď v některém jógovém sedu – se zkříženýma nohama nebo na židli. V každém případě by to měla být pozice, ve které určený čas při meditaci vydržíme s rovnými zády.

Sedíme tedy vzpřímeně, zavřeme oči a naladíme se na vlastní dech. vnímáme, jak se s nádechem tělo rozpíná, s výdechem stahuje. Tím, že pozorujeme vlastní dech nedáme prostor myšlenkám. Necháme je odcházet tak, jak přicházejí. Nevšímáme si jich. Kdykoli mysl zaběhne svojí pozorností k nějaké myšlence, nenásilně vrátíme pozornost k dechu. Snažíme se dýchat nosem, oběma nosníma dírkama, pomalu a dech se snažíme vést středem páteře.

Tím se dostáváme do vnitřního prostoru.

Mysl je vyprázdněná, tělo se s nádechem rozpíná, s výdechem stahuje. Po chvíli se soustředíme do oblasti našeho duchovního srdce, do středu hrudníku. Uprostřed si představíme malý zářivý diamant. Pozorujeme vnitřním zrakem ono světlo a vnímáme, jak se s každým nádechem zvětšuje a šíří do našeho těla. Vnímáme, jak bílé jasné světlo zaplavuje naše tělo a my zažíváme pocit klidu, míru a harmonie.

Necháme tento pocit prostoupit naším tělem.

Představíme si, jak světlo obklopuje naše fyzické tělo a šíří se dál.

Je to světlo míru a lásky.

Na závěr můžeme vyslat nějaké přání. Měla by to být krátká pozitivní věta, která vyjadřuje naše přání nebo předsevzetí. Pokud si nechcete přát něco pro pouze sebe, zkuste vyslat buddhistickou myšlenku

Subham astu sarvadžagatam – Šťastny ať jsou všechny bytosti.

Chvíli ještě setrváme a pak se pozorností vrátíme do prostoru kde sedíme, představíme si body doteku těla podložkou, promneme si dlaně a prohřejeme je. Pak je přiložíme na oči. Necháme teplo z našich dlaní proudit do očí, pak zamrkáme, otevřeme oči a oddálíme dlaně.

Příjemný pocit se pokusíme udržet co nejdéle.

Zpočátku můžeme k meditaci použít příjemnou relaxační hudbu. Při delším praktikování však zjistíme, že se do meditačního stavu dostaneme i bez hudby, kterou už v podstatě ani nevnímáme .

A abychom vydrželi bez problémů sedět, vřele doporučuji jógová cvičení.

Hodně vytrvalosti a štěstí vám na této cestě přeje  Iva